Zaznacz stronę

USŁUGI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 Świat ulega nieustannym zmianom, które przynoszą nowe ulepszenia i możliwości, ale również niestety nowe zagrożenia

O NAS

EEU GROUP specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych problemów i wyzwań, wspierając naszych klientów z branży obronnej w konsekwentnym zapewnianiu doskonałości.

Nasi doświadczeni Konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w Wojsku Polskim i NATO posiadają szczególną wiedzę specjalistyczną i przodują w dostarczaniu umiejętności, możliwości, narzędzi i metodologii potrzebnych do identyfikacji rozwiązań, w tym opracowywania strategii, architektury i analiz biznesowych, inżynierii i modelowania systemów.

Pomagamy klientom zrozumieć i zarządzać konsekwencjami zmieniającego się geostrategicznego krajobrazu bezpieczeństwa dla rządów, sił zbrojnych i przemysłu w celu opracowania lepszych rozwiązań w zakresie obronności i bezpieczeństwa. 

Oferujemy myślenie polityczne i strategiczne oraz doradztwo dotyczące współczesnych wyzwań i transformacji niezbędnej, aby stawić czoła nowym zagrożeniom i ryzyku.

DOSTAWY

Zdobyte przez naszych Konsultantów wiedza i doświadczenie praktyczne m.in. podczas trwania zagranicznych misji wojskowych oraz szkoleń w ramach NATO są naszym kluczowym atutem w wyborze odpowiedniego sprzętu specjalistycznego.

 

Realizujemy dostawy wyposażenia specjalnego dla wojska, policji i pozostałych służb mundurowych oraz dla przemysłu w celu ochrony obiektów strategicznych.

 

EEU GROUP posiada wszystkie wymagane prawem rządowe koncesje, certyfikaty, audyty, wewnętrzny system kontroli (WSK) do kierowania działalnością gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu.

OFERTA

Korzystamy z szerokiej gamy technik analitycznych i metodologii statystycznej, aby w pełni zrozumieć Twój problem i zapewnić realne rozwiązanie.

Rozległe doświadczenie i wiedzę naszych Konsultantów wykorzystujemy do przeprowadzania strategicznych analiz biznesowych wspierających realizację interesów klientów.
Działamy w zakresie:

$

Dostawy uzbrojenia i technologii dla wojska i policji

$

Analiza rynku i konkurencji

$

Międzynarodowa strategia wzrostu

$

Modelowanie korzyści i ryzyka

$

Analiza wpływu na wszystkich liniach rozwoju

$

Identyfikacja wymagań

$

Planowanie strategiczne i zarządzanie wyprzedzające

$

Zarządzanie zmianami

$

Zarządzanie projektami/programami

$

Dostawy i szkolenia w zakresie małych bezzałogowych systemów latających i systemów anty-dronowych

$

Logistyka obronna

$

Profesjonalna pomoc prawną w zakresie negocjacji umów, przygotowania dokumentów przetargowych, a także zakładania firm, oddziałów lub przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce

$

Reprezentacja firm w Polsce i za granicą

EEU GROUP szybko i profesjonalnie analizuje każdą możliwość współpracy i oferuje poprawną i rzetelną obsługę.

Koncentrujemy się na zapewnianiu doskonałych porad doradczych i dostaw zarówno naszym klientom z sektora prywatnego, jak i rządowi.

KONTAKT

OBRONA PRZYSZŁOŚCI

Telefon

+48 605 190 347

E-mail

office@eeugroup.com

Adres

EEU GROUP Sp. z o.o.
Wiślana 8
00-317 Warsaw, Poland